BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Tanıtım Koordinatörlüğü

Başkent Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Tanıtım Koordinatörü

 

Tanıtım koordinatörü aşağıdaki belirtilmiş görevlerden sorumludur:

 

1. Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tanıtım Koordinatörlüğünde Yüksekokulunu temsilen, kurum içi ve dışı tanıtım etkinliklerinin koordinasyonunu ve icrasını sağlamak.

2. Her akademik yılın sonunda, Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenen Üniversite Tanıtım Günlerinde, Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışan okutmanların tanıtım görev programını hazırlamak.

3. Hazırlanan programı denetlemek ve tanıtım masasının kontrolünü yapmak.

4. Tanıtımda kullanılan materyallerin temin edilmesini ve hazırlanmasını sağlamak.