BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Akademik İngilizce Birimi

Değerli Öğrenciler,
Bilgi çağının gereksinim duyduğu evrensel "bilgiye erişim" ve "bilgiyi kullanma" becerilerine sahip, sağlık, eğitim, iletişim, sanat, çevre, endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli, araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı, rekabete açık, uluslararası çevrelerle bağlantılı, sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan, çevre korumasına duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Başkent Üniversitesi'ne hoş geldiniz.


Akademik İngilizce ve Modern Diller Birimi, üniversitemiz öğrencilerine genel, akademik ve mesleki İngilizce ve ikinci yabancı dil becerilerini kazandırmak üzere Yabancı Diller Yüksekokulu'na bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Misyonumuz, öğrencilerin İngilizce ve diğer dillerin kaynaklarından yararlanarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmelerini, uluslararası etkinlikleri ve gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamaktır. Temel amacımız, öğrencilere gerekli dil becerilerini kazandırmak için İngilizce'nin ve diğer dillerin temel kurallarını öğretmek ve kelime bilgilerini artırmaktır. Ayrıca, modern dillerin sadece iletişim aracı olmaktan öte kültürler arası anlayışı artırma ve küresel bağlantıları güçlendirme potansiyeli bulunmaktadır. Dil öğrenme süreci sırasında, öğrenciler sadece yeni bir dilin yapılarını ve kelimelerini değil, aynı zamanda o dilin konuşulduğu toplumun değerlerini, geleneklerini ve düşünce yapısını da keşfederler. Bu da bireyler arasında empatiyi artırabilir ve kültürel çeşitliliğe daha duyarlı bir şekilde yaklaşmalarını sağlayabilir.


Vizyonumuz ise, ulusal düzeyde en etkin konumda olmak ve eğitim-öğretim faaliyetlerimizi, üniversitemizin genel akademik, bilimsel ve pedagojik vizyonu çerçevesinde, doğru, gerçek, ilerleyici, yenilikçi ve en iyiyi arayış içinde sürdürmektir. Sizlerden çağdaş, bilgiye açık ve çalışmaktan yılmayan gençler olarak, üzerinize düşen görevi yerine getirmenizi bekler, başarılar dileriz.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

PROGRAMLAR

Eğitim dili Türkçe olan fakülte/yüksekokul/bölüm/programlar:

Eğitim dili Türkçe olan fakülte/yüksekokul/bölüm/programlar, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'ne (CEFR) göre A1 İngilizce seviyesinden başlayarak fakülte ve bölümlere göre değişiklik göstermekle birlikte 4 yıl (8 yarı yıl) boyunca İngilizce dersleri alarak B1+seviyesine ulaşmaktadırlar. Bu derslerin içeriği temelde Genel İngilizce (GE) olup, öğrencilerin günlük ve sosyal hayatta hedef dili 4 beceride (okuma, yazma, konuşma, dinleme) geliştirmeye yöneliktir.

Eğitim dili %30 İngilizce olan fakülte/bölümler:

Eğitim dili %30 İngilizce olan fakülte/bölümler B1 seviyesinden başlayarak fakülte ve bölümlere göre değişiklik göstermekle birlikte 4 yıl (8 yarı yıl) boyunca B2 seviyesine erişmektedirler. Bu derslerin içeriği birinci yılda Akademik İngilizce (EAP) olarak verilirken, takip eden yıllarda Akademik ve Özel Amaçlı (ESAP) İngilizcenin geliştirilmesine yöneliktir. Bölümlere göre düzenlenmiş olan Akademik ve Mesleki Dersleri, öğrencileri hem akademik çalışmalarında hem de iş dünyasında ihtiyaç duyacakları dil becerileri ile donatmaktır.

Eğitim dili İngilizce olan fakülte/bölümler:

Eğitim dili İngilizce olan bölümler B1 seviyesinden başlayarak fakülte ve bölümlere göre değişiklik göstermekle birlikte 4 yıl (8 yarı yıl) boyunca C1 seviyesine erişmektedirler. Bu derslerin içeriği birinci yılda Akademik İngilizce (EAP) olarak verilirken, takip eden yıllarda Akademik ve Özel Amaçlı (ESAP) İngilizcenin geliştirilmesine yöneliktir. Bölümlere göre düzenlenmiş olan Akademik ve Mesleki Dersleri, öğrencileri hem akademik çalışmalarında hem de iş dünyasında ihtiyaç duyacakları dil becerileri ile donatmaktır.

MUAFİYET SINAVLARI USUL VE ESASLARI

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDA YER ALAN BÖLÜM İNGİLİZCE DERSLERİ İÇİN AÇILACAK MUAFİYET SINAVLARI VE BU SINAVLARIN OTOMASYON SİSTEMİNDE UYGULANMA USUL VE ESASLARI

(Başkent Üniversitesi Senatosunun 18 Ağustos 2022 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda hazırlanan usul ve esaslar )

1. Bu Usul ve Esaslar, Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) Bölüm İngilizce derslerinden muafiyet hususunun değerlendirilmesi, uygulanması ve muafiyet notunun verilmesi ile ilgili hükümleri kapsar.

2. Muafiyet sınavında aşağıdaki ana ilkelere uyulur:

 1. Muafiyet sınavına öğrencilik haklarından faydalanan kayıtlı öğrenciler sadece bir defaya mahsus olmak üzere katılabilirler.
 2. Üniversite senatosu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan edinilen belgeler sadece ilgili yılda üniversiteye kayıt yapılan ve muafiyet talep edilen dönem için geçerlidir.
 3. Muafiyet sınavında elde edilen harf notu, öğrencinin yarıyıl ve genel not ortalaması hesabına katılır.
 4. Muafiyet sınavından başarılı olunan dersin AKTS yükü Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin 15. maddesinde belirtilen ders yüküne katılmaz.
 5. Öğrenci kataloglarındaki seçmeli İngilizce dersleri için Muafiyet Sınavı uygulanmaz.
 6. Özel becerilere yönelik İngilizce dersleri için Muafiyet Sınavı uygulanmaz.
 7. Bölüm İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı için bütünleme, mazeret veya telafi sınavı açılmaz.
 8. Muafiyet sınavına not yükseltmek için girilemez.
 9. Bölüm İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavından başarılı olan öğrencilerin harf notu karşılığı Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgilendirme Sistemi?ne (BUOBS) yansıtılır.

3. Muafiyet sınavları aşağıdaki bölümlere uygulanır:

 1. Eğitim dili %30 İngilizce ve %100 İngilizce olan Lisans programları
 2. Eğitim dili Türkçe olan Lisans programları
 3. Eğitim dili Türkçe olan Ön Lisans programları

4. Eğitim dili %30 İngilizce ve %100 İngilizce olan Lisans programlarının İngilizce dersleri için muafiyet sınavında aşağıdaki ilkelere uyulur:

 1. Güz dönemi başında, eğitim dili %30 İngilizce ve %100 İngilizce olan Lisans programları öğrencileri için üniversiteye girişte uygulanan Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlik Sınavından en az 84.50 puan aldıklarında ENGL 101 (English for Academic Purposes I) ve ENGL 102 (English for Academic Purposes II) dersinden A notu ile muaf olurlar. Bu bölümlerin ikinci yıl İngilizce dersleri olan ENGL 201 ve ENGL 202 için ise en az 89.50 puan alan öğrenciler A notu ile muaf olurlar. Bu puanların altında puan alan öğrenciler belirtilen dersleri almak zorundadır.
 2. Mühendislik Fakültesi eğitim dili % 30 İngilizce olan bölüm/programlarında, Bölüm İngilizce dersleri sadece ENG 199 (Advanced English I) kodlu ders için üniversiteye girişte uygulanan Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlik Sınavından en az 84.50 puan aldıklarında ilgili dersten A notu ile muaf olurlar.
 3. Mühendislik Fakültesi eğitim dili % 100 İngilizce olan bölüm/programlarında, Bölüm İngilizce dersleri için muafiyet uygulaması bulunmamaktadır.
 4. Bahar döneminde ise, Hazırlık Programını Güz dönemi sonunda Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girip başarılı olarak tamamlayan öğrenciler ile diğer üniversitelerden ilgili akademik yılın bahar döneminde yatay/dikey geçişle gelen öğrenciler için, ders ekleme-silme süresi bitiminden önce ENGL 101, ENGL 102, ENGL 201 ve ENGL 202 derslerinden muafiyet işlemleri Yabancı Dil Yeterlik Sınavı puanına göre gerçekleşir.
 5. Üniversite senatosu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir not aldıklarına dair belge getiren öğrenciler ENGL 101, ENGL 102 ve ENGL 201, ENGL 202 derslerinden A notu ile muaf olurlar. Bu belgelerin akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-silme süresi bitiminden önce ilgili fakültelere teslim edilmesi gerekmektedir.

5. Eğitim dili Türkçe olan Lisans programlarının İngilizce dersleri için muafiyet sınavında aşağıdaki ilkelere uyulur:

 1. Güz döneminde ders ekleme-silme süresi bitiminden önce, Eğitim Fakültesi tüm bölüm/ programlarına verilmekte olan ENGE 101 (Yabancı Dil I) ve ENGE 102 (Yabancı Dil II) kodlu derslerin muafiyet sınav hakkı her öğrenciye üniversiteye kayıt yaptırdığı akademik yılın başında bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bölüm İngilizce derslerinden muafiyet elde etmiş öğrenciler, başarılı oldukları dersi, not yükseltmek amacıyla aynı dönemde alamayacaklardır. İlgili öğrenciler muaf oldukları dersi, takip eden açılan ilk dönemde tekrar alabilirler.

Muafiyet sınavından başarı puanlarının harf notu karşılıkları, Başkent Üniversitesi Not Değerlendirme Cetveline göre en az ?C ? harf notu ile muaf sayılacak ve aldığı puana eşdeğer harf notu, öğrencinin transkriptine işlenerek ders kaydı varsa düşürülecektir.

 1. Güz döneminde ders ekleme-silme süresi bitiminden önce aşağıdaki tabloda yer alan dersler için; tek bir oturumda ?Bölüm İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı?, ilgili akademik yılın başında uygulanır. Muafiyet sınav hakkı her öğrenciye üniversiteye kayıt yaptırdığı akademik yılın başında bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bölüm İngilizce derslerinden muafiyet elde etmiş öğrenciler, başarılı oldukları dersi, not yükseltmek amacıyla aynı dönemde alamayacaklardır. İlgili öğrenciler muaf oldukları dersi, takip eden açılan ilk dönemde tekrar alabilirler.
 2. Bahar döneminde ise, isteğe bağlı olarak Hazırlık Programını okuyup, Güz dönemi sonunda tamamlayan öğrenciler ile diğer üniversitelerden ilgili Akademik Yılın Bahar Döneminde yatay/dikey geçişle gelen öğrenciler için, ders ekleme-silme süresi bitiminden önce bir defaya mahsus olmak üzere, Bölüm İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı uygulanır.
 3. Ek Yerleştirme ve Dikey Geçiş Sınavı gibi uygulamalar ile üniversitemize yerleşmiş öğrencilere ise açılacak olan ilk sınava katılma hakkı verilir.
 4. Bölüm İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavına girmek için ön başvuru esastır. Bu sınava sadece Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgilendirme Sistemi (BUOBS) üzerinden gerekli başvuruyu yapmış olan öğrenciler alınır. Başvurular sınav tarihinden bir gün önce Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında duyurulan saate kadar BUOBS ekranında açık kalır.
 5. Bölüm İngilizce Dersleri muafiyeti aşağıdaki dersleri kapsar:

1

İNGL 101 İNGİLİZCE I

İNGL 102 İNGİLİZCE II

2

İNGL 201 İNGİLİZCE III

İNGL 202 İNGİLİZCE IV

3

İNGL 301 İNGİLİZCE V

İNGL 302 İNGİLİZCE VI

4

İNGL 401 İNGİLİZCE VII

İNGL 402 İNGİLİZCE VIII

 

 1. Bu derslerin muafiyet notunun hesaplanması akademik yılın başında uygulanacak olan ilk Bölüm İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı sonuçları esas alınarak yapılacak olan istatistiki değerlendirmeye göre yapılır ve her sene Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından alınan Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir. 
 2. Başarı puanlarının harf notu karşılıkları Tablo 1?de sunulan Not Değerlendirme Cetvelinde belirtildiği biçimde düzenlenmiştir. Bölüm İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavlarından başarılı olan öğrenciler, ilgili dersten muaf sayılacak ve aldığı puana eşdeğer harf notu, öğrencilerin transkriptine işlenerek ders kaydı varsa düşürülecektir.

TABLO 1

2022-2023 AKADEMİK YILI

EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN BÖLÜMLERİN 

4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN

BÖLÜM İNGİLİZCE DERSLERİNDEN MUAFİYET

 

İNGL 101

İNGL 102

 

İNGL 201

İNGL 202

 

İNGL 301

İNGL 302

 

İNGL 401 

İNGL 402

 

42-51

A

70

A

83

A

95.5-100

A

40

A-

67

A-

81

A-

95

A-

37

B+

64

B+

79

B+

93

B+

34

B

61

B

77

B

91

B

31

B-

58

B-

75

B-

89

B-

28

C+

55

C+

73

C+

87

C+

25

C

52

C

71

C

85

C

 

6. Eğitim dili Türkçe olan Ön lisans programlarının İngilizce dersleri için muafiyet sınavında aşağıdaki ilkelere uyulur:

 1. Ön lisans programları için Bölüm İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı bir defaya mahsus olmak üzere sadece kataloglarında olan İNGL 101 (İNGİLİZCE I) ve İNGL 102 (İNGİLİZCE II) derslerinden uygulanır.
 2. Bu derslerin muafiyet notunun hesaplanması akademik yılın başında uygulanacak olan ilk Bölüm İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı sonuçları esas alınarak yapılacak olan istatistiki değerlendirmeye göre yapılır ve her sene Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından alınan Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir. 
 3. Başarı puanlarının harf notu karşılıkları Tablo 2?de sunulan Not Değerlendirme Cetvelinde belirtildiği biçimde düzenlenmiştir. Bölüm İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavlarından başarılı olan öğrenciler, ilgili dersten muaf sayılacak ve aldığı puana eşdeğer harf notu, öğrencilerin transkriptlerine işlenerek ders kaydı varsa düşürülecektir.

TABLO 2

2022-2023 AKADEMİK YILI

2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE DERSLERİ

MUAFİYET SINAVLARI PUAN VE HARF NOTLARI  

 

İNGL 101

 

İNGL 102

 

60

A

85-100

A

57

A-

80

A-

54

B+

77

B+

51

B

74

B

48

B-

71

B-

45

C+

68

C+

42

C

65

C

 

7. Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Başkent Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ve Senato kararları uygulanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BÜ-YADYOK AKADEMİK İNGİLİZCE BİRİMİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME TASARIMI

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRECİ 

Başkent Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği Madde 18/5 gereği, sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, bu itirazlarını öncelikle ilgili öğretim elemanı ile, sınav kağıtlarını da inceleyerek, çözmeye çalışırlar. Sınav sonuçlarına itirazlarını devam ettiren ya da aldıkları başarı notuna itiraz etmek isteyen öğrenciler, bu itirazlarını ilgili bölüm veya program başkanlığına, sınav sonuçlarının veya başarı notlarının ilanını takip eden akademik takvimde (bkz. Ek. 2) de belirtilen ilk iş günü içinde, yazılı olarak iletirler. İtirazlar, ilgili bölüm veya program başkanlığınca görevlendirilen ve biri ilgili öğretim elemanı olan üç kişilik bir komisyon tarafından incelenerek, başvuruyu takip eden iki iş günü içinde sonuçlandırılır ve doldurulacak bir not değişikliği formu ile durum ilgili bölüm veya program başkanlığına iletilir. Verdiği başarı notunda hata olduğunu belirlemesi durumunda, ilgili öğretim elemanı da dolduracağı not değişikliği formu ile gerekli düzeltmeyi yapar. Doldurulan formlar, ilgili birim Yüksekokul Müdürlüğünce onaylanarak kesinleşir. (bkz. Başkent Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği)

DEVAM ZORUNLULUĞU

Derslere devam
MADDE 17: (1) Derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Devamsızlığı belirli bir sınırı aşan öğrenciler, o derste başarısız olmuş sayılır ve kendilerine F2 notu verilir. Devamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesine ilişkin ilke ve kurallar, ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir.


(2) Bir defa F1 notu alınan herhangi bir dersin tekrarlanması halinde, klinik ve saha uygulaması olan dersler dışındaki derslerde devam koşulu aranmaz. Ancak bu öğrenciler normal eğitim sürecinde dersin devamı dışında tüm eğitsel yükümlülükleri (ödev, proje, kısa sınav, uygulama, işyeri uygulaması, atölye, tasarım stüdyosu, laboratuvar ve benzeri) yerine getirmek zorundadırlar. Birimler F1 notu aldığı halde devam zorunluluğu aranacak derslerini ilgili birim kurulu kararı ve Senato onayı ile ayrıca belirleyebilirler.

SAĞLIK RAPORLARI

Hastalıklar
MADDE 28: (1) Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygulama İlke ve Kurallarında gösterilen esas ve usullere uygun olarak sağlık raporu alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Merkezince onaylanan raporunu ilgili bölüm veya program başkanlığına teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez, ancak rapor bitiminden sonra mazeret sınavlarına girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu süreler içinde sayılır. Bir yarıyılda toplam beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler ilgili birim yönetim kurulu kararı ile o yarıyıl izinli sayılırlar.

MAZERET SINAVLARI

Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara katılamayan ve Başkent Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği 18. Madde (4) gereği, mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenir. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencinin o ders/ derslerinin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen 3 (üç) işgünü içinde, mazeretini gösteren belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile kendi fakültelerine başvurması gerekir. (bkz. Başkent Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği)

YAZ ÖĞRETİMİ

Akademik İngilizce Birimi ihtiyaç ve talepler doğrultusunda rektörlüğünde onayı ile çeşitli derslerin yaz okulunda açılmasını sağlamaktadır. Güz ve bahar dönemi olarak açılan yaz öğretimde yine akademik yıl içindeki işleyiş devam etmektedir.