BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Mesleki Eğitim ve Gelişim Koordinatörlüğü

MİSYON

Mesleki Eğitim ve Gelişim Koordinatörlüğü, yüksekokulumuzda mesleki gelişim ve işbirliğini ön planda tutarak pozitif bir atmosfer yaratmayı ve öğretim elemanlarını, ihtiyaçları olan beceri ve tekniklerle donatarak sınıf içi öğretimin kalitesini yükseltmeyi hedefler.

BİRİMDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1. HİZMET ÖNCESİ ORYANTASYON ve EĞİTİM PROGRAMI

Amaç

Kuruma yeni alınan öğretim elemanlarına Yabancı Diller Yüksekokulu’nu tanıtmak, kendileriyle kurumsal beklentileri paylaşmak ve mesleki anlamda daha yüksek performans göstermelerini sağlamak amacıyla ön eğitim vermek

Prosedür

 • Yabancı Diller Yüksekokulundaki birimlerin ve onların mevcut sistemlerinin tanıtılması
 • Gerekli farkındalık düzeyi, bilgi ve becerilerin kazandırılması

 

2. HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

 • Mesleki eğitim ve gelişim uzmanları, Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları veya konuk konuşmacılar tarafından yapılan sunum ve seminerler
 • Mesleki eğitim ve gelişim uzmanları tarafından yapılan sınıf gözlemleri  
 • Danışmanlık ve mentörlük
 • Kurum içi istatistiksel araştırmalar ve veri paylaşımı
 • Kurum içi sempozyum/çalıştay organizasyonu  
 • Takım çalışmaları
  • İlgi Alanına Yönelik Grup Projeleri (SIG Projects)
  • Eylem Araştırma Projeleri (Action Research)
  • Öğrenci projeleri yönetimi
  • Öğretim elemanları arası sınıf gözlemleri (Peer Observations)
  • Video aracılığı ile gözlem (Video Coaching)
  • Takım Öğretimi (Team Teaching)