BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

İngilizce Hazırlık Birimi Sınavlar

İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİNDEN MUAFİYET

a) Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’nda (İYS) aşağıda verilen başarı taban puanlarına veya üstü puanlara sahip olan öğrenciler,

Eğitim-Öğretimi Kısmen (%30) İngilizce olan Fakülte/Bölümler*

 

Eğitim-Öğretimi Tamamen (%100) İngilizce olan

Fakülte/Bölümler**

İngilizce Tıp, İngilizce Diş Hekimliği, AMER, MTI, İngilizce Sosyoloji, İngilizce MBGE, İngilizce Psikoloji, İngilizce Öğretmenliği

Sınav

Puan

Sınav

Puan

Sınav

Puan

EPE

60

EPE

70

EPE

80

ÖNEMLİ: Minimum 80 (seksen) puana ek olarak; İngilizce Tıp, İngilizce Diş Hekimliği, AMER, İngilizce Öğretmenliği ve MTI öğrencilerinin İngilizce Yeterlik Sınav’ında (İYS) bulunan “Konuşma (Speaking)” bölümünde en az %50 başarı göstermeleri gerekmektedir.

b) Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş İngilizce sınavlarından, aşağıda verilen başarı taban puanlarına veya üstü puanlara eşdeğer puan veya not almış olup, ilgili mevzuat hükümleri gereği geçerlilik süresini aşmamış olmak koşulu ile belge asıllarını her yarıyıl ders ekle-sil süresinin son gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibraz etmiş olanlar,

Eğitim-Öğretimi Kısmen (%30) İngilizce olan Fakülte/Bölümler*

 

Eğitim-Öğretimi Tamamen (%100) İngilizce olan Fakülte/Bölümler**

 

İngilizce Tıp ve Diş Hekimliği, AMER, MTI, İngilizce Sosyoloji, İngilizce MBGE, İngilizce Psikoloji, İngilizce Öğretmenliği

Sınav

Puan

Sınav

Puan

Sınav

Puan

TOEFL(IBT)                   

72

TOEFL(IBT)                   

84

TOEFL (IBT)

96

CAE                               

C

CAE                              

B

CAE

A

CPE                               

C

CPE                               

C

CPE

C

PTE (Academic)                        

55

PTE (Academic)                               

71

PTE (Academic)

78

(e)YDS/(e)YÖKDİL              

60

(e)YDS/(e)YÖKDİL              

70

(e)YDS/(e)YÖKDİL

80

 

* %30 Psikoloji Bölümü hariç

** %30 Psikoloji Bölümü için de en az 70 (yetmiş) puan başarı şartı uygulanmaktadır.         

c) İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğreniminin en az son 3 (üç) yılını bu kurumlarda tamamlayan öğrenciler,

d) Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan bir lisans programında öğrenimine devam ederken, ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda yeniden Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan başka bir lisans programına yerleşen öğrenciler,

e) Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan bir programından mezun olduktan sonra en çok üç yıl içinde ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda yeniden Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan başka bir programına yerleşen öğrenciler,

İngilizce hazırlık programından muaf sayılırlar ve kabul edildikleri bölümlerde eğitim-öğretime başlarlar. Sınav belgesini ekle-sil süresinin son gününden sonra ibraz edenlerin muafiyet işlemi ilgili dönem sonunda yapılacak olup öğrenci o dönem boyunca hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenci olarak kabul edilir.

İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI ÖRNEĞİ

Bilgi için tıklayınız.