BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Program Geliştirme Koordinatörlüğü

Program Geliştirme Birimi’nin temel amacı, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki İngilizce Hazırlık Bölümü ve Akademik İngilizce Bölümü’nde uygulanmakta olan her bir eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamaktır. Program Geliştirme Koordinatörü, Akademik İngilizce Eğitim Programları ve İngilizce Hazırlık Eğitim Programları adı altında iki ayrı programdan sorumludur.

 

Program Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından, İngilizce eğitim programlarının geliştirilmesi çerçevesinde, üniversitenin tüm akademik sorumlularının dahil edildiği ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilir ve ortaya çıkan ihtiyaçlar ışığında yapılan değerlendirmelere göre temel hedeflerin, içeriğin ve kullanılacak öğrenme materyallerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi sağlanır. Bölüm özellik ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş programlar belgelendirilir ve akademik yıl başlarında öğretim elemanlarına dağıtılır. Akademik yıl boyunca yapılan haftalık toplantılarda öğretim elemanları tarafından programlarla ilgili verilen geribildirim ya da oluşan ihtiyaç doğrultusunda gerekli değişikliklerin program geliştirme alt komiteleri tarafından yapılması sağlanır. Program geliştirme alt komiteleri ve diğer öğretim elemanları tarafından hazırlanmış ek ders materyallerinin programlara uygunluğunun denetlenmesi sağlanır. Akademik yıl boyunca hazırlanan sınavların uygulanmakta olan programlarla içerik, kapsam ve seviye bakımından uyumlu olup olmadığına yönelik geribildirimlerin yapılması sağlanır. Her yıl sonunda alt komitelerce program sonu değerlendirmelerinin yapılması ve sonuçların rapor edilerek bir sonraki dönem ile ilgili gerekli görülen doküman, materyal, eleman ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanır. Ayrıca yaz dönemi aksiyon planına göre yapılması gereken faaliyetlere yönelik hazırlık ve uygulamalar yapılır ve denetlenir.