BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

İngilizce Hazırlık Bölümü Sınav Hizmetleri Birimi

İngilizce Hazırlık Sınav Hizmetleri Koordinatörlüğü, Program Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bölüm Başkanlığı ile yakın çalışarak, program hedefleri doğrultusunda, öğrencilerin İngilizce dil ve sözcük bilgisindeki, ve okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerindeki kazanımlarını ve yeterliliklerini geçerli, güvenilir ve nesnel yöntem ve araçlarla ölçmeyi ve değerlendirmeyi hedefler. Birimimiz sınav hazırlama sürecinde Avrupa Ortak Başvuru Metin’in ölçütlerini de göz önünde bulundurmaktadır.

Başkent Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin İngilizce dil yeterliklerini belirlemek amacıyla her sene Eylül ayında İngilizce Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınavda başarılı olan öğrencilerin, bölümlerindeki derslerin gerekliliklerini yerine getirebilecek İngilizce dil seviyesine sahip oldukları belirlenmiş olur ve bu öğrenciler bölümlerine devam ederler. Bu sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederler.

Sınav iki aşamada gerçekleşir. İlk aşama Seviye Belirleme Sınavı, dil ve sözcük bilgisi ve okuma-anlama becerisini ölçer. Bu sınavda başarılı olan (100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan) öğrenciler, ikinci aşamaya girmeye hak kazanırlar. Başarısız olan öğrenciler ise Hazırlık Programı’nda A Kuruna yerleştirilir. İkinci aşama Yeterlik Sınavı, dil ve sözcük bilgisi, dinleme-anlama, okuma-anlama ve yazma becerilerini ölçer. Bu sınavdan başarılı olan (eğitim-öğretim dili kısmen yabancı dil olan bölümler için 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış), eğitim-öğretim dili tamamen İngilizce olan bölümler için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş)puan alan öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanır. Başarısız olan öğrenciler Hazırlık Programı’nda B Kuruna yerleştirilir.

Her dönem açılan iki kur için toplamda dört ara sınav ve A Kuru sonunda Kur Geçme Sınavı, B Kuru sonunda Hazırlık Bitirme Sınavı olmak üzere, birimimiz her dönem toplam on adet kur sınavı uygular. Ara sınavlarda dil ve sözcük bilgisi ve dört dil becerisi farklı puan ağırlıklarıyla ölçülür. Kur Geçme Sınavı ve Hazırlık Bitirme Sınavlarında da öğrenciler tüm dil bilgisi ve becerilerinden değerlendirilir.

 

Değerlendirme Tablosu

Muafiyet ve Eşdeğerlikler

İngilizce Hazırlık Bölümü Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı Örneği

İngilizce Hazırlık Bölümü Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı Dinleme Dosyası