BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

İngilizce Hazırlık Bölümü Sınav Hizmetleri Birimi

İngilizce Hazırlık Sınav Hizmetleri Koordinatörlüğü, Program Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bölüm Başkanlığı ile yakın çalışarak, program hedefleri doğrultusunda, öğrencilerin İngilizce dil ve sözcük bilgisindeki, ve okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerindeki kazanımlarını ve yeterliliklerini geçerli, güvenilir ve nesnel yöntem ve araçlarla ölçmeyi ve değerlendirmeyi hedefler. Birimimiz sınav hazırlama sürecinde Avrupa Ortak Başvuru Metin’in ölçütlerini de göz önünde bulundurmaktadır.

Başkent Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin İngilizce dil yeterliklerini belirlemek amacıyla her sene Eylül ayında İngilizce Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınavda başarılı olan öğrencilerin, bölümlerindeki derslerin gerekliliklerini yerine getirebilecek İngilizce dil seviyesine sahip oldukları belirlenmiş olur ve bu öğrenciler bölümlerine devam ederler. Bu sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederler.

 

İngilizce Hazırlık Bölümü Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı Örneği

İngilizce Hazırlık Bölümü Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı Dinleme Dosyası