BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörlüğü

MİSYONU:

Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörlüğü, yüksek okulumuzda mesleki gelişim ve işbirliğini ön planda tutarak pozitif bir atmosfer yaratmayı ve öğretim elemanlarını,  ihtiyaçları olan beceri ve tekniklerle donatarak sınıf içi öğretimin kalitesini yükseltmeyi hedefler.

 

BİRİM ELEMANLARI

YDYO Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörü: DENİZ ARMAN

YDYO Mesleki Gelişim ve Eğitim Uzmanı: DAMLA PINAR YAPAR

 

YDYO MESLEKİ GELİŞİM VE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

1. Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörlüğünü yönetmek

 1. Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörlüğü için sunulan bütün kaynakların etkili bir biçimde idaresini sağlamak
 2. Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörlüğü için hedefleri saptamak ve aksiyon planı hazırlamak
 3. Mesleki Gelişim ve Eğitim Uzmanları için performans standartlarını saptamak
 4. Mesleki Gelişim ve Eğitim Uzmanlarının performanslarını devam ettirmelerini sağlamak ve onlarla yıllık Mesleki Gelişim için Yönlendirme toplantıları düzenlemek
 5. Koordinatörlüğün düzenli işlevini sürdürebilmesi için Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörlüğü elemanları ile düzenli toplantılar yapmak
 6. Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörlüğünün çalışmalarını değerlendirmek

 

2. Yabancı Diller Yüksekokulundaki eğitim kalitesini arttırmak için öğretim elemanlarının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim ve geliştirme programları düzenlemek

 1. Hizmet-Öncesi Eğitim programını hazırlayıp yürüterek yeni öğretim elemanlarına verilen Oryantasyon Programına katkıda bulunmak
 2. Sınıf içi eğitimin kalitesi hakkında bilgi toplamak için klinik gözlemlerde açıklık politikasını uygulamak
 3. Hizmet-İçi-Eğitim ve Geliştirme konusu ile ilgilenen öğretim elemanlarından ve uzmanlardan oluşan bir komite oluşturmak ve bu komitenin bir üyesi olarak Hizmet-İçi-Eğitim ve Geliştirme programının oluşturulması ve yürütülmesi için katkıda bulunmak
 4. Klinik gözlemler sırasında ve diğer işlemlerden ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunmak. Mesleki Gelişim ve Eğitim Uzmanları ile birlikte Mesleki Gelişim için Yönlendirme programını hazırlamak ve uygulamak.
 5. Yeni öğretim elemanlarını derslerinde izlemek ve performanslarıyla ilgili olarak Bölüm Başkanlarına geri bildirimde bulunmak
 6. Geliştirme Planı araçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak
 7. Yeni öğretim elemanlarının göreve alınma işlemine katılmak
 8. Diğer kurumlardan gelen uzmanların yüksekokulumuzda yürütecekleri kursların standartlarını ve düzenli idarelerini sağlamak
 9. Gerektiğinde bu kurslarda eğitmen/yönetici olarak görevde bulunmak

 

3. Yüksek Okul Müdürlüğü, Bölüm Başkanları ve diğer koordinatörlüklerle etkili iletişimi sağlayarak eğitim ve geliştirme konularını saptamak

 1. Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve diğer koordinatörlerle birlikte düzenli toplantılara katılarak eğitim ve geliştirme için gerekli ihtiyaçları gözden geçirmek
 2. Gerektiğinde koordinatörlere destek sağlamak

 

4. Araştırma ve konferansları yönetmek

 1. Yabancı Diller Yüksekokulunda araştırma yapmak isteyen öğretim elemanlarının ya da diğer okul üyelerinin isteklerini işleme sokmak
 2. Araştırma yapan öğretim elemanlarına veya okul üyelerine gerekli desteği ve rehberliği sağlamak
 3. Araştırma sonuçlarının sunulabileceği forumlar düzenlemek
 4. Yapılacak konferanslarla ilgili bilgileri duyurmak, fon için yapılan başvuruları işleme sokmak
 5. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak konferansların düzenlenmesine katılmak

 

5. Yabancı Diller Yüksek Okulundaki eğitim ve geliştirme alanındaki uzmanlığı daha geniş kitlelere tanıtmak

 1. Diğer ilgili kurumlarla veya okullarla iletişimi sağlamak
 2. Hizmet-İçi Eğitim ve Geliştirme alanındaki uzmanlığı Yabancı Diller Yüksekokulu politikası doğrultusunda planlamak
 3. Koordinasyonda gerekli idare ve takibi sağlamak

 

6. Yabancı Diller Yüksekokulundaki idare ve gelişmeye katkıda bulunmak

 1. Okul politikası ve işlemlerinin oluşturulmasına katılmak
 2. Stratejik planlama işlemine katılmak
 3. Okulun günlük işleyişine katılmak
 4. Karar alma aşamasına katılmak
 5. Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörlüğünün işleri hakkında düzenli rapor vermek

 

YDYO MESLEKİ GELİŞİM VE EĞİTİM UZMANI GÖREV TANIMI

1. Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörüne Gelişim ve Eğitim Programında yardımcı olmak

 1. Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörüne ve diğer uzmanlarla birlikte koordinatörlük için hedefleri saptamak ve aksiyon planı hazırlamak
 2. Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörü ve diğer uzmanlarla birlikte yapılan toplantılara katılmak
 3. Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörlüğünün çalışmalarını değerlendirmede katkıda bulunmak

 

2. Yabancı Diller Yüksekokulundaki eğitim kalitesini arttırmak için öğretim elemanlarının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet-içi eğitim ve geliştirme programları düzenlemek

 1. Her akademik yıl başında göreve yeni başlayacak olan öğretim elemanlarına verilen oryantasyon programı bünyesinde Hizmet-Öncesi-Eğitim programını hazırlamak ve yürütmek
 2. Hizmet-Öncesi-eğitim programı bitiminde eğitime katılan öğretim elemanlarına verilecek program değerlendirme formlarını hazırlamak
 3. Program değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek ve rapor hazırlamak
 4. Hizmet-Öncesi-Eğitim değerlendirme raporu doğrultusunda programda gerekli iyileştirme ve/veya düzeltme çalışmaları yapmak
 5. Öğretim elemanlarından oluşan dayanışma gruplarını oluşturmak, bu grupların toplantı ve çalışmalarını düzenlemek
 6. Dayanışma gruplarının haftalık toplantılarına katılarak ihtiyaç duyulan konularda öğretim elemanlarına destek vermek
 7. Her akademik yılın başında öğretim elemanlarının hizmet-içi-eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için anket hazırlayıp sonuçlarını değerlendirerek ihtiyaçları saptamak
 8. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yıl boyunca hizmet-içi-gelişim seminerleri ve kurslar düzenlemek
 9. Sınıf gözlemleri için gerekli olan formları veya dokümanları hazırlamak
 10. Diğer birimlerde görev almış öğretim elemanlarına eğitim ve geliştirme seminerleri veya kursları vermek
 11. Akademik yıl boyunca her yarıyıl en az bir kez olmak koşuluyla her öğretim elemanının derste izlemek ve gerektiği takdirde öğretim elemanı ile performans iyileştirme ve düzeltme çalışmalarına başlamak
 12. Sınıf içi eğitimi geliştirmek için öğretim elemanları için diğer kurumlardan gelen uzmanların vereceği kurslarının düzenlenmesinde yardımcı olmak ve gerektiğinde bu kurslarda eğitmen olarak görev yapmak
 13. Her yarıyıl sonunda her öğretim elemanıyla Mesleki Gelişim için Yönlendirme toplantıları düzenlemek
 14. Hizmet-İçi-Eğitim ve Geliştirme konusu ile ilgilenen öğretim elemanlarından ve uzmanlardan oluşan bir komite oluşturmak ve bu komitenin bir üyesi olarak Mesleki Gelişim ve Eğitim Programının oluşturulması ve yürütülmesi için katkıda bulunmak
 15. Gerektiğinde yeni öğretim elemanlarının göreve alınma işlemine katılmak

 

3. Araştırma ve Konferansların koordine edilmesinde Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörüne yardımcı olmak

 1. Yabancı Diller Yüksekokulunda araştırma yapmak isteyen öğretim elemanlarının ya da diğer okul üyelerinin isteklerini işleme sokmada Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörüne yardımcı olmak
 2. Araştırma yapan öğretim elemanlarına veya okul üyelerine gerekli desteği ve rehberliği sağlamak
 3. Araştırma sonuçlarının sunulabileceği forumlar düzenlemek
 4. Yapılacak konferanslarla ilgili bilgileri duyurmak
 5. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak konferansların düzenlenmesine katılmak

 

4. YDYO daki eğitim ve geliştirme alanındaki uzmanlığı daha geniş kitlelere tanıtmak

 1. Diğer ilgili kurumlarla veya okullarla iletişimi sağlamak
 2. Ulusal veya uluslar arası İngiliz Dili Eğitimi seminer ve konferanslarına katılarak yüksek okulu temsil etmek ve yüksekokulu dil eğitimindeki gelişmeler konusunda bilgilendirmek

 

MESLEKİ GELİŞİM VE EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 

HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ (INDUCTION)

 

AMAÇ: Kuruma yeni alınan elemanlara Yabancı Diller Yüksek Okulu’nu tanıtmak, öğretim elemanından beklentileri belirtmek ve daha yüksek performans göstermesini sağlamak amacıyla ön eğitim vermek.

KAPSAM: Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndaki tüm birimlerin tanıtımını ve tüm yeni öğretim elemanlarını kapsar.

UYGULAMA ALANI: Edinilen bilgiler Yabancı Diller Yüksek Okulundaki çalışma süresince kullanılır.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

 1.Hizmet öncesi eğitim Program Kitapçığı

 2. Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörlüğü El Kitabı

 3.Hizmet Öncesi Eğitim Değerlendirme Formu

PROSEDÜR DETAYI:

1. Her akademik yılda işe yeni alınan öğretim elemanlarına iki haftalık bir oryantasyon programı hazırlanır.

2. Programın ilk bölümü Yabancı Diller Yüksek Okulundaki birimleri ve onların mevcut sistemlerini tanıtır.

3. Programın ikinci bölümü mesleki hizmet içi bilgilerle donanımı sağlar.

4. Her gün sabah teorik bilgiler verilir. Öğleden sonra ise bunların pratikte uygulaması yapılır.

5. Programa katılan yeni öğretim elemanları öğretilen teorik ve pratik bilgileri kullanarak sunumlar yaparlar.

6. Programın her bölümü hazırlanan değerlendirme formları ile günlük olarak değerlendirilir.

7. Eğitim tamamlandıktan sonra öğretim elemanları tekrar tüm program konusunda görüşlerini yazılı ve sözlü olarak bildirirler.

 

KLİNİK GÖZLEM PROSEDÜRÜ (TT OBSERVATIONS)

 

AMAÇ: Öğretim elemanlarının ders içi becerilerini gözlemek, başarılı ve eksik oldukları alanları saptamak ve gerekli eğitim ve donanımı vermek.

KAPSAM: Yabancı Diller Yüksek Okulunda çalışan tüm öğretim elemanları

UYGULAMA ALANI: Ders öncesi görüşme, sınıf içi öğretim elemanı-öğrenci bilgi akışı, ders sonrası öğretim elemanı- mesleki gelişim ve eğitim uzmanı görüşmeleri, haftalık okul çapında ihtiyaca göre hazırlanan eğitim programları.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

1. Gözlem Öncesi Formu

2. Ders İzleme Formu

3. Gözlem Sonrası Geri besleme Formu

4. Kendini Değerlendirme Formu

PROSEDÜR DETAYI:

1. Yabancı Diller Yüksek Okulunda çalışmakta olan öğretim elemanları her akademik yarı yılda en az bir kez olmak üzere klinik gözlemden geçerler.

2. Bu gözlem ihtiyaç doğrultusunda birden fazla olabilir. Klinik gözlem üç aşamalıdır:

3. Gözlem öncesi görüşmede öğretim elemanı mesleki gelişim ve eğitim uzmanına sınıfındaki öğrenciler ve onların öğrenme becerileri konusunda bilgi verir. Gözleneceği dersin planını hazırlar ve mesleki gelişim ve eğitim uzmanının görüşü doğrultusunda gerekli değişiklikleri yapar.

4. Gözlem sırasında Mesleki Gelişim ve Eğitim Uzmanı notlar alarak öğretmene objektif bilgi toplar.

5. Gözlem sonrası geri bildirim görüşmesi gerek öğretim elemanının kendisini ve dersini değerlendirmesi gerekse Mesleki Gelişim ve Eğitim Uzmanının geri bildirimde bulunması şeklindedir. 

6. Gerek öğretim elemanı gerekse Mesleki Gelişim ve Eğitim Uzmanı eksikler ve iyi yapılan sınıf içi çalışmalarını birlikte saptayarak doküman hazırlarlar. Bu doküman öğretim elemanının dosyasına konur.

7. İhtiyaç duyulması durumunda klinik gözlem tekrarlanır.

 

TAKIM ÇALIŞMASI PROSEDÜRÜ (PC MEETINGS)

 

AMAÇ: Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışan öğretim elemanları arasında takım çalışması sağlayarak eğitimi sürekli iyileştirme.

KAPSAM: Yabancı Diller Yüksekokulundaki tüm öğretim elemanları

UYGULAMA ALANI: Haftalık programlar, yardımcı ders malzemeleri, sınavlar, eğitim programları, haftalık öğretim elemanı görüş alışverişi toplantılar, öğrenci performansı ile ilgili konular.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR:  Haftalık Program Değerlendirme Formu

                                   Gözlem Öncesi Toplantı Formu

                                   Gözlem Formları

                                   Gözlem Sonrası Yansıtma Formu

PROSEDÜR DETAYI:

1. Grup Dayanışma Çalışmaları

 

Her öğretim elemanı haftada bir gün kendi grubunda bulunan diğer öğretim elemanlarıyla bir araya gelir.  Gruplar haftalik toplantılarda aşağıdaki faaliyetlerde bulunurlar:

a) deneyim alışverişi yapmak

b) sınıf gözlemleri takımlarını ve zamanlarını ayarlamak

c) haftalık geri bildirim raporunu doldurmak

 

2. Öğretim Elemanları Arası Sınıf Gözlemleri (Peer Observations)

Her öğretim elemanı bir akademik yıl içinde iki sınıf gözlemi yapar. Bu gözlemler haftalık toplantılarda karar verilen zamanlarda yapılır. Öğretim elemanları arasındaki sınıf gözlemleri üç aşamalıdır. Gözlemi yapacak olan öğretim elemanı ile gözlenecek öğretim elemanı bir araya gelerek öğrencilerin sınıf içi performansları ve derste odaklanılacak alan üzerinde anlaşır, gerekli dokümanları seçer ve doldururlar. İkinci aşama sınıf gözlemidir. Üçüncü aşamada ise her iki öğretim elemanı tekrar bir araya gelerek geri bildirimde bulunurlar.

Yukarıda anlatılan takım çalışması iki yönlü iletişim, açıklık, karşılıklı güven, devamlı iyileştirme ve çabuk harekete geçme anlamında son derece yararlıdır.

Bu çalışmalar yapılırken strateji, yapı, planlar, ürünler ve insan faktörü ön planda tutulmalıdır.

 

MESLEKİ GELİŞİM İÇİN YÖNLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ (APPRAISAL MEETINGS)

 

AMAÇ: Öğretim elemanlarının profesyonel donanımlarını sağlayarak sınıf içi öğretme ve öğrenim becerilerini geliştirmek ve kaliteli eğitim hizmeti vermek.

KAPSAM: Yabancı Diller Yüksek Okulundaki tüm öğretim elemanları ve dil eğitiminin tüm konularını kapsar.

UYGULAMA ALANI: Öğretim elemanlarının eğitim ve öğretimdeki kişisel mesleki gelişimlerini kapsayan yetki ve sorumlulukları

İLGILI DÖKÜMANLAR: Mesleki Gelişim için Yönlendirme Formu

 

PROSEDÜR DETAYI:

 

1. Her akademik yılsonunda öğretim elemanları mesleki gelişimlerine yönelik hedeflerini hizmet içi eğitim uzmanlarıyla bir araya gelerek saptarlar.

2. Ayrıca okul içinde ilgi duydukları veya daha verimli olacaklarına inandıkları birimleri belirlerler.

3. Karşılıklı görüşmeler sonunda gerekli değişiklikler uygun görüldüğü takdirde yapılır. Bu program aynı zamanda akademik yılın geri bildirimini amaçlar. Öğretim elemanları okuldaki program ve uygulamalara yönelik görüşlerini bildirirler.

4. Mesleki Gelişim için Yönlendirme toplantıları büyük bir gizlilik, karşılıklı güven, objektif bir tutum ve her iki tarafın da iyi hazırlığıyla gerçekleştirilir.

5. Toplantı dokümanları öğretim elemanlarının mesleki becerilerini değerlendirerek kuvvetli oldukları konularda meslektaşlarına yardımcı olmalarını, kendilerini yetersiz hissettikleri alanlarda ise kısa vadeli gerçekçi hedefler saptayarak kendilerini geliştirmelerini sağlar.

6. Mesleki Gelişim için Yönlendirme dokümanları öğretim elemanlarının dosyalarına kaldırılır.

7. Gerek duyulduğunda Akademik Kurulun bilgisine sunulur.

8. Ayrıca tüm öğretim elemanlarını içeren bilgiler toplanarak Yabancı Diller Yüksek Okulunun bir sonraki akademik yıl için hizmet-içi eğitim ihtiyaçları belirlenir.

 

HİZMET İÇİ GELİŞİM SEMİNERLERİ PROSEDÜRÜ

 

AMAÇ: Yabancı Diller Yüksek Okulunda çalışan öğretim elemanlarının sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak, İngilizce Dil Eğitimindeki yenilik ve gelişmeler hakkında bilgilendirmek.

 

KAPSAM: Yabancı Diller Yüksek Okulunda çalışan bütün öğretim elemanlarını ve birimleri kapsar.

 

UYGULAMA ALANI: İngilizce Dil Öğretim ve öğrenimindeki tüm yenilik ve değişikliklerin sınıf içine aktarımı.

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR: Hizmet- İçi seminerleri geri besleme formu

 

PROSEDÜR DETAYI:

 

1. Mesleki Gelişim ve Eğitim Uzmanlarının klinik gözlemleri sırasında belirledikleri alanlarda eğitim seminerleri düzenlenir.

2. Ayrıca bu seminerler,  Mesleki Gelişim için Yönlendirme toplantılarında ve grup dayanışma çalışmaları sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda da hazırlanır.

3. Seminerler teorik bilgilerin pratiğe nasıl aktarılacağını kapsar ve öğretim elemanlarına ilgili konuda seminer sırasında öğrendiklerini uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlar.