BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Muafiyet ve Eşdeğerlikler

Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminden Muafiyet

  1. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler,
  2. Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından aşağıda belirtilen başarı taban puanlarına veya üstü puanlara eşdeğer puan veya not almış olup, geçerlilik tarihini aşmamış dil belgesine sahip öğrenciler,

Eğitim-Öğretimi Tamamen (%100) İngilizce olan bölümler

Eğitim-Öğretimi Kısmen (%30) İngilizce olanFakülte/Bölümler

Sınav

Puan

Sınav

Puan

TOEFL(IBT)                   

84

TOEFL(IBT)                   

72

CAE                               

B

CAE                              

C

CPE                               

C

CPE                               

C

PTE                              

71

PTE                               

55

YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL      

70

YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL              

60

 

c. Yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğreniminin en az son 3 (üç) yılını bu kurumlarda tamamlayan öğrenciler,

 

d. Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan bir lisans programında öğrenimine devam ederken, ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda yeniden Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan başka bir lisans programına yerleşen öğrenciler,

 

e. Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan bir programından daha önce mezun olmuş ve ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda yeniden Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan başka bir programına yerleşen öğrenciler,

yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar ve kabul edildikleri bölümlerde eğitim-öğretime başlarlar.