BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Değerlendirme Tablosu

DÖNEM İÇİ BAŞARI DEĞERLENDİRME ESASLARI

 

Dönem boyunca, her biri 45 puan değerinde, toplamda 4 ara sınav yapılmaktadır.

 

Bu sınavlar dışında, bir de 100 puan değerinde, sınıf içi katılımın ve ödevlerin/online ödevlerin değerlendirildiği Kanaat Notu verilecektir.

 

Tüm bunların hesaplaması şöyledir:

 

(Ara sınavlar)            4 x 45                                                        = 180÷ 2            = 90

(Kanaat notu)            100 üzerinden notun %10’u                                                  = 10

                                                                                                                 +            

                                                                                                                         = 100

Ara sınav notları toplamının yarısı ile kanaat notunun %10’u toplandığında dönem notu elde edilir.Sadece, dönem notu 60 ve üzeri olan öğrenciler dönem sonu sınavına girmeye hak kazanırlar. Devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler yeterli puanları olsa dahi dönem sonu sınavlarına giremezler.

ÖRNEK 1:

 

ALİ’nin notları:

 

Ara sınav 1

Ara sınav 2

Ara sınav 3

Ara sınav 4

Kanaat notu

30

26

38

40

73

 

30+26+38+40     = 134÷2      = 67

73’ün %10’u                         = 7,3

67+7,3                                 = 74,3 Ali’nin dönem notu. Notu 60’ın üzerinde olduğu için Ali, dönem sonu sınavına* girebilir (%80 derslere devam ettiyse).

ÖRNEK 2:

 

GAMZE’nin notları:

 

Ara sınav 1

Ara sınav 2

Ara sınav 3

Ara sınav 4

Kanaat notu

24

25

13

32

41

 

24+25+13+32     = 94÷2         = 47

41’ün %10’u                           = 4,1

47+4,1                                   = 51,1 Gamze’nin dönem notu. Notu 60’ın altında olduğu için Gamze, dönem sonu sınavına* giremez.

 

* Dönem sonu sınavı A Kuru için Kur Bitirme Sınavı, B Kuru için Hazırlık Bitirme Sınavı’dır.

 

DÖNEM İÇİ YAPILAN ARA SINAVLARIN TELAFİSİ (MAZERET SINAVLARI) HAKKINDA BİLGİ

Konuşma sınavı da dahil olmak üzere, tüm ara sınavlar için: Sadece kaçırdığı sınavla ilgili geçerli mazeretini Yüksekokul Sekreterliğine sunmuş olan (Okulumuz Mediko-Sosyal Birimince onaylanmış sağlık raporu olan ya da Rektörlükçe izinli sayılarak [ilgili yazının Yüksekokulumuza ulaşmış olması gerekir] Üniversitemizi temsilen bir müsabakaya ya da etkinliğe katılmış olan) öğrenciler mazeret sınavlarına katılabilecektir. Sınava katılabilecek öğrencilerin isimleri, ve sınav saat ve yer duyurusu her dönem İngilizce Hazırlık Bölümü’nce ilan edilir.

Raporların ve müsabaka izinlerinin Yüksekokula ulaştırılması ya da takibi ile ilgili tüm sorumluluk öğrencilere aittir.

A KURU ÖĞRENCİLERİ İÇİN, KUR GEÇME SINAVI HAKKINDA BİLGİ

Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yeterli puanı toplayan ve derslere %80 devam koşulunu sağlayan öğrenciler Kur Geçme Sınavı’na girmeye hak kazanır.

Kur Geçme Sınavı, Dinleme-anlama, Dil kullanımı (Dilbilgisi ve Kelime bilgisi), Okuma-anlama, Yazma ve Konuşma becerilerini ölçmektedir. Yazılı sınav ile Konuşma sınavı ayrı oturumlarda yapılır. Öğrencilerin Yazılı sınav günleri ile Konuşma sınavı günleri farklı günler olabilir.

Kur Geçme Sınavı’nda 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 puan ve üzeri alan öğrenciler B Kuruna geçmeye hak kazanır. 60 puanın altında kalan öğrenciler A Kurunu tekrar eder.

B KURU ÖĞRENCİLERİ İÇİN, HAZIRLIK GEÇME SINAVI HAKKINDA BİLGİ

Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yeterli puanı toplayan ve derslere %80 devam koşulunu sağlayan öğrenciler Hazırlık Geçme Sınavı’na girmeye hak kazanır.

Hazırlık Geçme Sınavı, Dinleme-anlama, Dil kullanımı (Dilbilgisi ve Kelime bilgisi), Okuma-anlama, Yazma ve Konuşma becerilerini ölçmektedir. Yazılı sınav ile Konuşma sınavı ayrı oturumlarda yapılır. Öğrencilerin Yazılı sınav günleri ile Konuşma sınavı günleri farklı günler olabilir.

Bölümü %100 İngilizce olan öğrenciler için: Hazırlık Geçme Sınavı’nda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri alan öğrenciler Bölümlerine geçmeye hak kazanır. 70 puanın altında kalan öğrenciler B Kurunu tekrar eder.

Bölümü %30 İngilizce olan öğrenciler için: Hazırlık Geçme Sınavı’nda 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 puan ve üzeri alan öğrenciler Bölümlerine geçmeye hak kazanır. 60 puanın altında kalan öğrenciler B Kurunu tekrar eder.