BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Duyurular
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI UZAKTAN EĞİTİM SENKRON (CANLI) DERSLERE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI  

UZAKTAN EĞİTİM  

SENKRON (CANLI) DERSLERE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI  

 

Sevgili öğrenciler,  

2020-2021 Akademik yılı Güz döneminde uzaktan eğitim yoluyla yürüteceğimiz İngilizce Hazırlık Programında temel amacımız, programımızın hedefleri doğrultusunda derslerin etkili biçimde yürütülerek siz değerli öğrencilerimizin gerekli akademik yeterlilikleri ve becerileri kazanmasını sağlamaktır. Bu amaca hep birlikte ulaşabilmemiz için dönem boyunca gerçekleştirilecek derslerde aşağıda belirtilen esaslara dikkat etmeniz gerekmektedir.  

 • Ders için belirtilen saatten önce dersi takip edeceğiniz cihazı ve internet bağlantınızı kontrol ediniz ve ekran başında hazır olunuz.  
 • Ders araç ve gereçlerinizi (ders kitabı, defter, kalem vb.) hazır bulundurunuz.  
 • Çevrimiçi oturumlara kendi isim ve soy isminizi kullanarak bağlanınız.  
 • Masa başında olunuz, sessiz bir ortam sağlayınız ve bu durumu tüm dersler boyunca koruyunuz.  
 • Ders süresince tüm öğrencilerin kameralarının açık olması gerekmektedir.  
 • Derslerin etkileşimli yürütülebilmesi için mikrofonlar ders sorumlusu öğretim görevlilerinin talebi doğrultusunda kullanılacaktır. Oluşabilecek gürültü vb. problemleri önlemek adına, öğrenciler mikrofonlarını sadece konuşacakları zaman açmalıdırlar.  
 • Zorunlu olmadıkça dersten ayrılmayınız. Ayrılmanızı gerektirecek durumlarda ders sorumlusu öğretim görevlisine bilgi veriniz.  
 • “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereği ders sırasında ses ve/veya görüntü kaydı almayınız. Ders sorumlusu öğretim görevlisinin bilgisi dışında kayıt alanlar hakkında kanuni işlem yapılır.  
 • Etkili bir öğrenme ortamı yaratabilmek adına ders süresince, dersin sorumlusu ve dersteki öğrenciler haricindeki (Ders içeriği çerçevesinde olmak koşuluyla) kişilerle iletişim kurmayınız.  
 • Ders süresince, dersin akışını bozacak, hem kendi dikkatinizi hem de diğer katılımcıların dikkatlerini dağıtacak hareketlerden kaçınınız.  
 • Öğrenciler, dönem boyunca yapılacak derslerin en az %80’ine katılım sağlamak zorundadırlar. Derslere katılım, Hazırlık Programını başarıyla tamamlayabilmenin koşullarından birisidir. Bu katılımı sağlamayan öğrenciler, sınav başarı durumlarına bakılmaksızın, bulundukları programı tamamlayamayacaklardır.  
 • Ders dışı süreçlerde, gerekli ders tekrarına ve çalışmalarınıza ek olarak, dersinize giren öğretim görevlileri tarafından size verilen ödev, etkinlik vb. görevleri eksiksiz olarak tamamlamanız ve derslere hazır olarak katılmanız gerekmektedir.  
 • YÖK’ün ve üniversitemiz Rektörlüğünün vurguladığı “Uzaktan Eğitimde Denetlenebilirlik” esasına uygun olarak, yapılacak tüm ders ve sınavlar kayıt altına alınacaktır.  

Bu süreçte etkili bir eğitim ve başarının ancak iletişim ve işbirliği ile mümkün olabileceğine inanıyor, hepinize başarılı ve sağlıklı bir dönem diliyoruz.  

Başkent Üniversitesi  

Yabancı Diller Yüksekokulu  

İngilizce Hazırlık Birim Başkanlığı