BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Duyurular
Akademik İngilizce Birimi 2020-2021 Güz Dönemi Muafiyet Sınavı Hakkında Yeni Duyuru

 

İNGİLİZCE MUAFİYET SINAVLARI

Değerli Öğrencilerimiz,  

 

  1. 10 Ekim 2020 Cumartesi ve 11 Ekim 2020 Pazar günleri 2020 – 2021 Akademik Yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında okutulan aşağıdaki İngilizce derslerinden çevrimiçi (Moodle üzerinden) Muafiyet Sınavları yapılacaktır:

SINIF

DERSLER

ENG 143 Akademik İngilizce 1

ENG 144 Akademik İngilizce 2

ENG 199 / 180 (Mühendislik Fakültesi)

ENG 125 İngilizce I

ENG 126 İngilizce II

ENG 127 Temel İngilizce I / ENG 142 Teknik Bilimler MYO

ENG 128 Temel İngilizce II / ENG 242 Teknik Bilimler MYO

ENGE 101 Yabancı Dil I

ENGE 102 Yabancı Dil II

2

ENG 280 (Mühendislik Fakültesi)

ENG 225 İngilizce III

ENG 226 İngilizce IV

ENG 283 Temel İngilizce III

ENG 299 Temel İngilizce IV

3

ENG 367 İngilizce V 

ENG 368 İngilizce VI

4

ENG 425 İngilizce VII 

ENG 426 İngilizce VIII

 

2. Muafiyet sınav saatleri daha sonra açıklanacaktır (Duyuruları takip ediniz.)

 

3. Muafiyet Sınavlarına, öğrencilik haklarından faydalanan kayıtlı tüm öğrenciler katılabilecektir.

 

4. Muafiyet Sınavlarına girecek öğrenciler, internet ortamında Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgilendirme Sistemi (BUOBS) üzerinden gerekli başvuruyu yapmak zorundadırlar.

 

5. Muafiyet Sınavları için mazeret veya telafi sınavı açılmaz.

 

6. Muafiyet Sınavı açılmış yukarıdaki derslerden daha önce en az “C veya daha yüksek not” almış olan öğrenciler bu dersler için Muafiyet Sınavına giremezler.

 

7. Önkoşullu olan bir dersin muafiyet sınavına girip başarılı olan bir öğrencinin aldığı notun geçerli sayılabilmesi için bu öğrencinin bu dersin önkoşulu olan ders veya derslerin tamamından geçmiş olması şartı aranacaktır. Aksi takdirde, bu dersten aldığı not geçersiz sayılacaktır.

 

8. Muafiyet Sınavlarında herhangi bir ders veya derslerden başarılı olan (Muafiyet Sınavında başarı notu, 100 (Yüz) tam puan üzerinden en az 65 (Altmış beş) puandır) öğrenciler bu ders veya derslerden muaf sayılacak ve aldıkları puan veya puanlara eşdeğer harf notları transkriptlerine işlenecektir.

                                                                                                  

NOT DEĞERLENDİRME CETVELİ

PUAN

NOT

KATSAYI

95 - 100

A

4.0

90 – 94

A-

3.7

85 – 89

B+

3.3

80 – 84

B

3.0

75 – 79

B-

2.7

70 – 74

C+

2.3

65 - 69

C

2.0