Dr. Öğr. Üyesi MERAL KIZRAK

Yabancı Diller Hazırlık BölümüTel : 0312 246 6666 / 1345
E-Posta : mkizrak[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2019), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2006), Çankaya Üniversitesi, İngiliz Edebiyati Ve Kültür İncelemeleri
 • Lisans (1996), Hacettepe Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar


 • Kızrak M, Sözen HC, Fayganoğlu P. Sosyal Ağ Kuramı ve Olumsuz İlişkiler. In:Senay Yürür editors. Örgütsel Davranış Kuramları. İstanbul: Beta; 2019. p.341-366.

Makaleler


 • Kızrak M, Bıçakcı PS, Basım HN. Öz-liderlik Becerilerinde Psikolojik Sermayenin Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2017; 8(4):797-813. ( EconLit )

Bildiriler


 • Kızrak M, Sözen P. Teachers' Resistance To Change: Sources and Implications. FLE Joint Conference: Unity in Diversity: TOBB ETÜ, Ankara; 21/06/2019 - 22/06/2019

 • Kızrak M. İşyerinde Takım Odaklılık: Grup Süreç ve Dinamikleri. FLE Joint Festival: Unity in Diversity: TOBB-ETU Üniversitesi, Ankara; 22/06/2018

 • Kızrak M, Bıçakcı PS, Basım HN. Psikolojik Sermayenin Öz Liderlik Becerilerine Etkisi: Görgül Bir Çalışma. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Başkent Üniversitesi, Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Kızrak M, Yeloğlu O. Öğrenmeye Adanmışlık ve Algılanan Örgütsel Destek Değişkenleri ile Prososyal Ses ve Sessizlik Üzerine Bir Model Önerisi. 4. Örgütsel Davranış Kongresi: Çukurova Üniversitesi, Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Kızrak M. İzlenim Yönetimi ve Performans Değerlendirme Amaçları: Kültürel Değerlerin Düzenleyici Etkisi. 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Sabancı Üniversitesi, İstanbul; 29/05/2016 - 31/05/2016

 • Kızrak M. Kurumsal Mantık Değişiminde Bireysel Aktör Eylemliliği: Liderlik Davranışlarının Düzenleyici Etkisi. 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Sabancı Üniversitesi, İstanbul; 29/05/2016 - 31/05/2016

 • Kızrak M. Kişiler Arası Örgütsel Çatışma: Bir Vakıf Üniversitesinde Durum Çalışması. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat; 06/11/2015 - 07/11/2015

 • Demirbulak D, Kızrak M. Curriculum Evaluation: Evaluating the Instruction, Goals, and Objectives via Bloom's Taxonomy. INGED ELT Conference: Anadolu Üniversitesi, Eskişehir; 17/11/2001 - 19/11/2001