Öğr.Gör. MERAL KIZRAK

Yabancı Diller Hazırlık BölümüTel : 0312 246 6666 / 1345
E-Posta : mkizrak[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2012), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon (Devam Ediyor)
 • Yüksek Lisans (2006), Çankaya Üniversitesi, İngiliz Edebiyati Ve Kültür İncelemeleri
 • Lisans (1996), Hacettepe Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Makaleler


 • Kızrak M, Bıçakcı PS, Basım HN. ;Öz-liderlik Becerilerinde Psikolojik Sermayenin Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2017; 8(4):797-813. ( EconLit )

Bildiriler


 • Kızrak M. ;İşyerinde Takım Odaklılık: Grup Süreç ve Dinamikleri. FLE Joint Festival: Unity in Diversity: TOBB-ETU Üniversitesi, Ankara; 22/06/2018

 • Kızrak M, Bıçakcı PS, Basım HN. ;Psikolojik Sermayenin Öz Liderlik Becerilerine Etkisi: Görgül Bir Çalışma. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Başkent Üniversitesi, Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Kızrak M, Yeloğlu O. ;Öğrenmeye Adanmışlık ve Algılanan Örgütsel Destek Değişkenleri ile Prososyal Ses ve Sessizlik Üzerine Bir Model Önerisi. 4. Örgütsel Davranış Kongresi: Çukurova Üniversitesi, Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Kızrak M. ;İzlenim Yönetimi ve Performans Değerlendirme Amaçları: Kültürel Değerlerin Düzenleyici Etkisi. 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Sabancı Üniversitesi, İstanbul; 29/05/2016 - 31/05/2016

 • Kızrak M. ;Kurumsal Mantık Değişiminde Bireysel Aktör Eylemliliği: Liderlik Davranışlarının Düzenleyici Etkisi. 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Sabancı Üniversitesi, İstanbul; 29/05/2016 - 31/05/2016

 • Kızrak M. ;Kişiler Arası Örgütsel Çatışma: Bir Vakıf Üniversitesinde Durum Çalışması. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat; 06/11/2015 - 07/11/2015

 • Kızrak M. ;Teaching Business English: A Workshop on Teaching Marketing Terms. 1. Uluslararası İngilizce Eğitimi Konferansı: Fatih Üniversitesi, İstanbul; 14/06/2008 - 15/06/2008

 • Demirbulak D, Kızrak M. ;Curriculum Evaluation: Evaluating the Instruction, Goals, and Objectives via Bloom's Taxonomy. INGED ELT Conference: Anadolu Üniversitesi, Eskişehir; 17/11/2001 - 19/11/2001