Öğr.Gör. ELİF SÜTÇÜ

Yabancı Diller Hazırlık BölümüTel : 0312 246 6666 / 1333
E-Posta : ebasibuyuk[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2008), Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dil Bilimi
  • Lisans (2005), Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dil Bilimi
  • Doktora (0), Ankara Üniversitesi, Dil Bilimi

Çalışma Alanları


  • İNGİLİZ DİL BİLİMİ

  • İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİ

Kitaplar


  • Sütçü E. William Sydney Porter'ın Dört Milyon Adlı Kitabında Zaman Kavramına Dair Bir İnceleme. In:Canan Uğurdağ editors. Edebi Metinlerde Zaman Kavramına Dair İncelemeler. Ankara: Gazi kitabevi; 2016. p.221-232.

Makaleler


  • Başıbüyük E. Mental Representation and Its Philosophical Background. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2015; 1(3):1092-1097.

Bildiriler


  • Sütçü E. Erken Çocukluk Dönemi Kitaplarında Çekim Eklerinin İncelenmesi ve Dil Ediniminde Öncelikli Eklerin Belirlenmesi. 10. International Congress of Educational Research: Nevşehir Hacı Bektaş Veli University; 27/04/2018 - 30/04/2018