BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Tanıtımı

İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ

Yabancı Diller Yüksekokulumuzun İngilizce Hazırlık Birimince yürütülen eğitim programı, 12 Aralık 2018 tarihi itibariyle Pearson Assured tarafından akredite edilmiştir. Yönetim-Organizasyon, Eğitim-Öğretim ve Ölçme - Değerlendirme alanlarında değerlendirilen Yüksekokulumuzun, toplam 40 kalite ölçütüne uyum sağladığı ve uluslararası standartlarda faaliyetini sürdürdüğü tescil edilmiştir. Pearson Assured, dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemidir. Bu akreditasyona sahip eğitim kurumlarının öğrencileri, uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip “Pearson Assured Sertifikası” almaya hak kazanırlar. Yaklaşık 100 ülkede eğitim çözümleri alanında faaliyet gösteren Pearson tarafından sağlanan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, gelişen dünya standartlarına göre geliştirilmekte ve uluslararası düzeyde kabul görmektedir.

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

Yabancı dil hazırlık eğitimi eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan lisans programları için zorunludur. Öte yandan, eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe olan ön lisans ve lisans programları için yabancı dil hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

 

Programlar

Yabancı dil hazırlık eğitimi, sırasıyla “Başlangıç” ile “Temel” düzeylerini kapsayan Program 1 ve “Orta Öncesi” ile “Orta” düzeylerini kapsayan Program 2 olmak üzere iki programdan oluşmaktadır. Her program, 16 (on altı) haftalık bir eğitim-öğretim süresini kapsar. 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı sonucunda, yabancı dil bilgileri Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenmiş başarı düzeyinin altında olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programı’na kendilerine uygun program düzeyinden başlarlar. Akademik yıl başında Hazırlık eğitimine Program 2 düzeyinde başlayan öğrenciler başarılı olmaları durumunda takip eden dönem bölümlerine devam edebilirler.  Ancak, Program 2’yi başarıyla tamamlayan ve fakültelerin isteği üzerine uygun görülen bölümlerin öğrencilerine bahar yarıyılında Program 3 eğitimi verilir. Öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık sürecinde devam edecekleri programlar, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan aldıkları puanlara göre yapılır. Sınava girmeyen öğrenciler Program 1’e yerleştirilir. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı geçme notu; eğitim-öğretim dili kısmen (%30) İngilizce olan bölümler için 60 (altmış) ve üstü, İngilizce Tıp ve İngilizce Diş Hekimliği programları için 80 (seksen) ve üstü (Sınavın konuşma bölümünden en az %50 puan almaları koşuluyla), eğitim-öğretim dili tamamen İngilizce (%100) olan diğer bölümler için ise 70 (yetmiş) ve üstü puanlardır. 

 

Devam Zorunluluğu

İngilizce Hazırlık Programına devam zorunludur. Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil her ne gerekçe ile olursa olsun devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır. Her bir Program süresince derslerin %80’inden daha azına katılan öğrenciler not durumlarına bakılmaksızın dönem sonu sınavlarına alınmazlar. Sağlık raporları derslere devamsızlığa mazeret oluşturmaz. 

 

Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminden Muafiyet

 1. Yüksekokulumuzca yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler,
 1. Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından aşağıda belirtilen başarı taban puanlarına veya üstü puanlara eşdeğer puan veya not almış olup, geçerlilik süresini aşmamış olmak koşulu ile yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olabilmek için belgelerinin aslını öğrenci işlerine ibraz etmiş olanlar,

Eğitim-Öğretimi Tamamen (%100) İngilizce olan bölümler

Eğitim-Öğretimi Kısmen (%30) İngilizce olan Fakülte/Bölümler

İngilizce Tıp ve Diş Hekimliği

Sınav

Puan

Sınav

Puan

Sınav                  Puan

TOEFL(IBT)                    

84

TOEFL(IBT)                    

72

TOEFL(IBT)             96      

CAE                                

B

CAE                               

C

CAE                         A  

CPE                                

C

CPE                                

C

CPE                         C      

PTE                               

71

PTE                                

55

PTE                        78       

YDS/eYDS/YÖKDİL               

70

YDS/eYDS/YÖKDİL                

60

YDS/eYDS/YÖKDİL   80              

 1. Yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğreniminin en az son 3 (üç) yılını bu kurumlarda tamamlayan öğrenciler,

 

 1. Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan bir lisans programında öğrenimine devam ederken, ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda yeniden Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan başka bir lisans programına yerleşen öğrenciler,

 

 1. Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan bir programından mezun olduktan sonra en çok 3 yıl içinde ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda yeniden Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan başka bir programına yerleşen öğrenciler, 

yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar ve kabul edildikleri bölümlerde eğitim-öğretime başlarlar.

 

 

AKADEMİK İNGİLİZCE BİRİMİ

 

 • Pearson Assured tarafından akredite edilmiş olan birimimiz, uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak yabancı dil öğretmek amacıyla programlarını oluşturur.
 • Başkent Üniversitesi İngilizce hazırlık eğitimini, başarı ile bitirmiş veya İngilizce hazırlık eğitiminden muaf olmuş tüm lisans programlarından (dört yıllık programlardan);
 1. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde okuyacak olan öğrenciler, bütün üniversite eğitimleri  süresince, kendi bölümlerinde akademik ve mesleki İngilizce dersleri alırlar.
 2. Eğitim dili % 30 İngilizce olan bölümlerde okuyacak öğrenciler;
 1. Birinci sınıfta güz ve bahar dönemlerinde akademik İngilizce dersleri alırlar. Bu dersler, akademik İngilizceyi öğretmeyi amaçlayan, B1 seviyesinde derslerdir ve temel dört dil becerisini ve akademik dili bütünleşik bir şekilde geliştirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler bu derslerde, bağımsız çalışmaya ve öğrendiklerini söz konusu alanlarına uygulamaya teşvik edilirler.
 2. İkinci sınıfta güz ve bahar dönemlerinde, Akademik ve Mesleki İngilizce Dersleri alırlar. Bu dersler akademik ve mesleki İngilizceyi öğretmeyi amaçlayan B1+ seviyesinde derslerdir ve dört temel dil becerisini ve akademik ve alanla ilgili dili bütünleşik bir şekilde geliştirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler bu derste; bağımsız çalışmaya ve ders içeriğinde öğrendiklerini söz konusu alanlarına uygulamaya teşvik edilirler.
 3. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda, öğrencilere fakültelerin tercihlerine göre sınav becerilerini geliştirme, sunum becerileri ve/veya çeviri dersleri sunulur.

                  3. Eğitim dili Türkçe olan bölümlerde okuyacak olan öğrenciler;

 1. Birinci sınıfta, güz ve bahar dönemlerinde başlangıç düzeyinde (beginner level) genel İngilizce dersleri alırlar. Bu ders kapsamında temel dilbilgisi yapılarını öğrenmeleri, temel dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeleri, başlangıç düzeyinde iletişim sağlayabilecek sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenmeleri amaçlanır.
 2. İkinci sınıfta, güz ve bahar dönemlerinde temel düzeyde (elementary level) genel İngilizce dersleri alırlar. Bu ders kapsamında da temel dilbilgisi yapılarını öğrenmeleri, temel dört dil becerisini (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) geliştirmeleri, başlangıç düzeyinde iletişim sağlayabilecek sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenmeleri amaçlanır.
 • Başkent Üniversitesinde bir ön lisans programında (iki yıllık meslek yüksek okullarında) okuyacak olan öğrenciler;
 1. A. Birinci sınıfta, güz ve bahar dönemlerinde başlangıç düzeyinde (beginner level) genel İngilizce dersleri alırlar. Bu ders kapsamında telem dilbilgisi yapılarını öğrenmeleri, temel dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeleri, başlangıç düzeyinde iletişim sağlayabilecek sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenmeleri amaçlanır.
 2. İkinci sınıfta, güz ve bahar dönemlerinde temel düzeyde (elementary level) genel İngilizce dersleri alırlar. Bu ders kapsamında da temel dilbilgisi yapılarını öğrenmeleri, temel dört dil becerisini (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) geliştirmeleri, başlangıç düzeyinde iletişim sağlayabilecek sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenmeleri amaçlanır.

 

MODERN DİLLER BİRİMİ

 

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Birimi bünyesinde seçmeli olarak Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça dersleri verilmektedir. Pearson Assured tarafından akredite edilmiş olan birimimiz, uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak yabancı dil öğretmek amacıyla programlarını oluşturur. Tüm fakültelere bağlı bölümlerden öğrenciler kredili ya da kredisiz seçmeli yabancı dil derslerini haftalık 3 saat olarak alabilmektedirler. Toplam 8 kur olan dönemlik yabancı dil dersleri görsel-işitsel araçlar kullanılarak okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazılı anlatım, sözlü anlatım ve gramer olmak üzere 5 esasa dayalı olarak verilmektedir. Amaç yabancı dili öğretmek, pratiğini uygulamak ve konuşulduğu ülkelerin kültürü hakkında bilgi vermektir. Diller hakkında çalışma yaparken yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülebilmektedir. 

Daha fazla bilgi almak ve derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz dönem başlarındaki kayıt haftasında Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurabilirler.