BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Duyurular
Akademik İngilizce Bölümü 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Muafiyet Sınavı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

AKADEMİK İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

2017-2018 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

MUAFİYET SINAVI

 

1.  2017-2018 Akademik yılı Bahar Dönemi öncesi muafiyet sınavları yapılacaktır.

2. 24 Şubat 2018 Cumartesi tarihinde yapılacak olan muafiyet sınavlarına sadece 2017-2018 Güz dönemi sonunda Hazırlık Sınıfından mezun olan eğitim dili %30 olan bölümlerin öğrencileri ile yine 2017-2018 Güz dönemi sonunda Hazırlık Sınıfından mezun olan eğitim dili %100 İngilizce olan İngilizce Sosyoloji bölümünün öğrencileri girebilecektir.

3. Muafiyet Sınavı yapılacak dersler şunlardır:

   a. “ENG 143 Akademik İngilizce 1 ve ENG 199 İleri Düzey İngilizce 1 (Mühendislik Fakültesi) 

   b.  “ENG 144 Akademik İngilizce 2 ve ENG 102 Akademik İngilizce (Diş Hekimliği Fakültesi) [ENG 144 dersi önkoşullu olduğundan ENG 143 dersinden başarısız olan öğrencilerin ENG 144 dersinden aldığı not değerlendirmeye alınmayacaktır.]

4. Muafiyet sınavlarına girecek öğrenciler, internet ortamında Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgilendirme Sistemi (BUOBS) üzerinden gerekli başvuruyu yapmak zorundadırlar.

5. Muafiyet sınavları için mazeret veya telafi sınavı açılmaz.

6. Muafiyet sınavlarında başarılı olan (Muafiyet Sınavında başarı notu, 100 (Yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puandır) öğrenciler, sınavı yapılan derslerden muaf sayılacak ve aldığı puana eşdeğer harf notu, öğrencilerin transkriptine işlenecektir.

 

NOT DEĞERLENDİRME CETVELİ

PUAN

NOT

KATSAYI

95-100

A

4.0

89-94

 A-

3.7

83-88

 B+

3.3

76-82

                        B

3.0

71-75

                        B-

2.7

66-70

C+

2.3

60-65

                       C

2.0

 

 

 

 

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

AKADEMİK İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

2017-2018 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

 MUAFİYET SINAVI

TARİH ve SAATLERİ

 

 

24 Şubat 2018, Cumartesi

Saat: 10:00 – 11:30

 

ENG 143 Akademik İngilizce I

ENG 180/199 İleri Düzey İngilizce I

 

Saat: 12:30– 14:00

 

ENG 144 Akademik İngilizce II

ENG 102 Akademik İngilizce (Diş Hekimliği Fakültesi)