BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Duyurular
Akademik İngilizce Bölümü 2017-2018 Akademik Yılı Muafiyet Sınavı

Değerli Öğrencilerimiz,

1.  2017 – 2018 Akademik Yılı ÖSYM yerleştirmesi ile eğitim dili kısmen (%30) İngilizce olan fakülte ve bölümlere kayıt yaptıran lisans öğrencilerinden “İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı”nda başarılı olanlar ile eğitim dili Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran önlisans ve lisans öğrencileri için 23 Eylül 2017 Cumartesi ve 30 Eylül 2017 Cumartesi tarihlerinde aşağıda belirtilen derslerden muafiyet sınavları yapılacaktır. Muafiyet sınavına, öğrencilik haklarından faydalanan kayıtlı mevcut diğer öğrenciler de katılabilecektir.

2. 23 Eylül 2017 Cumartesi günü muafiyet sınavları yapılacak dersler (1. Yıl bölüm İngilizce dersleri):

    a. “ENG 131 Akademik İngilizce I”, “ENG 132 Akademik İngilizce II”  ve muadili dersler (CENG 101/102 İletişim Fakültesi, LENG 101/102 Hukuk Fakültesi, YDL 101/102 Eğitim Fakültesi, TENG 131/132 Ticari Bilimler Fakültesi, SENG 131/132 Fen Edebiyat Fakültesi, HENG 131/132 Sağlık Bilimleri Fakültesi) ile Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulları önlisans öğrencilerine verilen “ENG 127 Temel İngilizce I”, “ENG 128 Temel İngilizce II”, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve bölümlere verilen “ENG 125 İngilizce I”, “ENG 126 İngilizce II” ve muadili dersler (ENG 142/242 Teknik Bilimler MYO).

    b. Eğitim dili kısmen (%30) İngilizce olan fakülte ve bölümler için “ENG 143 Akademik İngilizce I”, “ENG 180/199 İleri Düzey İngilizce I” (Mühendislik Fakültesi), “ENG 144 Akademik İngilizce II”, “ENG 102 Akademik İngilizce” (Diş Hekimliği Fakültesi).

3. 30 Eylül 2017 Cumartesi günü muafiyet sınavları yapılacak dersler (2. Yıl bölüm İngilizce dersleri):

     a. “ENG 231 Akademik İngilizce III”, “ENG 232 Akademik İngilizce IV” ve muadili dersler (CENG 201/202 İletişim Fakültesi, LENG 201/202  Hukuk Fakültesi, YDL 201/202  Eğitim Fakültesi, TENG 231/232  Ticari Bilimler Fakültesi, SENG 231/232  Fen Edebiyat Fakültesi, HENG 231/232  Sağlık Bilimleri Fakültesi) ile ENG 283 “Temel İngilizce III”,  ENG 299 “Temel İngilizce IV”, ENG 225 “İngilizce III” ve ENG 226 “İngilizce IV”

 

4. 30 Eylül 2017 Cumartesi günü ayrıca, eğitim dili Türkçe olan bölümlerin bazılarının 2015 ve sonrası girişli öğrencilerinin kataloglarına yeni dahil edilen ENG 367 “İngilizce V” ve ENG 368 “İngilizce VI”  derslerinin de muafiyet sınavları yapılacaktır.

5. Muafiyet sınavlarına girecek öğrenciler, internet ortamında Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgilendirme Sistemi (BUOBS) üzerinden gerekli başvuruyu yapmak zorundadırlar.

6. Muafiyet sınavları için mazeret veya telafi sınavı açılmaz.

7. Yukarıda belirtilen derslerden daha önce en az “C veya daha yüksek not” almış olan öğrenciler bu sınava giremezler.

8. Muafiyet sınavlarında başarılı olan öğrenciler (Muafiyet Sınavında başarı notu, 100 (Yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puandır), sınavı yapılan derslerden muaf sayılacak ve aldığı puana eşdeğer harf notu, öğrencilerin transkriptine işlenecektir.

 

 

NOT DEĞERLENDİRME CETVELİ

PUAN

NOT

KATSAYI

95-100

A

4.0

89-94

A-

3.7

83-88

B+

3.3

76-82

B

3.0

71-75

B-

2.7

66-70

C+

2.3

60-65

C

2.0

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

AKADEMİK İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

2017-2018 AKADEMİK YILI MUAFİYET SINAV

TARİH ve SAATLERİ

 

23 Eylül 2017, Cumartesi

Saat: 10:00 – 11:30

ENG 131 Akademik İngilizce I (Muadili Dersler; CENG 101, LENG 101, YDL 101, TENG 131, SENG 131, HENG 131)

ENG 127 Temel İngilizce I

ENG 142 Temel İngilizce I

ENG 125 İngilizce I

ENG 143 Akademik İngilizce 1

ENG 180/199 İleri Düzey İngilizce I

 

Saat: 13:00 – 14:30

ENG 132 Akademik İngilizce II (Muadili Dersler; CENG 102, LENG 102, YDL 102, TENG 132, SENG 132, HENG 132)

ENG 128 Temel İngilizce II

ENG 242 Temel İngilizce II

ENG 126 İngilizce II

ENG 144 Akademik İngilizce 2

ENG 102 Akademik İngilizce

 

30 Eylül 2017, Cumartesi

Saat: 10:00 – 11:30

ENG 231 Akademik İngilizce III (Muadili Dersler; CENG 201, LENG 201, YDL 201, TENG 231, SENG 231, HENG 231)

ENG 283 Temel İngilizce III

ENG 225 İngilizce III

 

Saat: 13:00 – 14:30

ENG 232 Akademik İngilizce IV (Muadili Dersler; CENG 202, LENG 202, YDL 202, TENG 232, SENG 232, HENG 232)

ENG 299 Temel İngilizce IV

ENG 226 İngilizce IV

 

Saat: 15:00 – 16:00

ENG 367 İngilizce V

 

Saat: 16:00 – 17:00

ENG 368 İngilizce VI