BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Duyurular
İngilizce Hazırlık Birimi DGS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

DGS ile Üniversitemize Kayıt Olup İngilizce Hazırlık Programı Okuyacak Öğrencilerin dikkatine!

(YARIN GÜN İÇİNDE SİSTEMDE KAYITLI TELEFON NUMARANIZA ŞUBE BİLGİSİ VE KAYIT ANAHTARI SMS YOLUYLA GÖNDERİLECEKTİR.)

1) İngilizce Hazırlık Birimi ÖYS (ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ) Ders Kayıtları Hakkında

Sevgili Öğrencilerimiz,

2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde “Uzaktan Eğitim”yöntemiyle İngilizce Hazırlık eğitimimizin OYS (Öğretim Yönetim Sistemi) üzerinden yürütülmesi kararlaştırılmıştır!!

1) Bu sebeple; tüm öğrencilerimizin ilk olarak, bu süreçte kullanacağımız “Başkent Üniversitesi OYS (Öğretim Yönetim Sistemi)” platformuna “oys.baskent.edu.tr” adresine giderek profil oluşturma işlemini aşağıdaki linkte bulunan yönergeleri takip ederek tamamlamaları gerekmektedir. Profil oluşturma işlemini tamamladıktan sonra;

2) Yabancı Diller Yüksekokulu > 2020-2021 Güz Dönemi başlığı altında bulunan ve size SMS ile bildirilecek olan “şubenize” (ENG100 ya da ENG101 ile başlayan), yine aynı SMS’te bulunan “Kayıt anahtarı” (Şifre) ile derse kaydınızı tamamlayınız. Derse kayıt işleminin yapılmasına yönelik yönergeye yine aşağıdaki kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

3) Canlı derslere ve programa ilişkin tüm bilgileri kayıt olacağınız dersin (şubenin) sayfasında bulabileceksiniz.

 

ÖYS-Moodle ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ KILAVUZU

http://buzem.baskent.edu.tr/wp-content/uploads/BUZEM-%C3%96%C4%9Frenciler-i%C3%A7in-%C3%96YS-K%C4%B1lavuzu-2020-v5.pdf

2) İngilizce Hazırlık Programı Ders Kitapları Hakkında

2020-2021 Akademik yılında İngilizce Hazırlık Programında kullanılacak olan kitapları ivedilikle edinmeniz beklenmektedir. Bunun için izlemeniz gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır:

 1. https://universitealisveris.com/ sitesine giriniz.
 2. Siteye girdiğinizde karşınıza küçük bir ekran çıkacak. Bu ekrana Başkent Üniversitesi’ne ait kodu giriniz (Kod: Baskent1994)
 3. Bu kodu girdikten sonra karşınıza Program 1 ve Program 2 olmak üzere iki farklı paket çıkacak. Lütfen kayıtlı olduğunuz programı seçiniz.
 4. Ödeme ekranında adres bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde giriniz. (Yüzyüze kitap satışında olduğu gibi taksit seçeneği mevcuttur.)
 5. İşlem tamamlandıktan sonra kitaplar adresinize kargo ile gönderilecektir.

* Kargo tesliminde olası gecikmeleri göz önünde bulundurarak siparişinizi en erken zamanda vermenizi rica ederiz.

3) İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI UZAKTAN EĞİTİM SENKRON (CANLI) DERSLERE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

2020-2021 Akademik yılı Güz döneminde uzaktan eğitim yoluyla yürüteceğimiz İngilizce Hazırlık Programında temel amacımız, programımızın hedefleri doğrultusunda derslerin etkili biçimde yürütülerek siz değerli öğrencilerimizin gerekli akademik yeterlilikleri ve becerileri kazanmasını sağlamaktır. Bu amaca hep birlikte ulaşabilmemiz için dönem boyunca gerçekleştirilecek derslerde aşağıda belirtilen esaslara dikkat etmeniz gerekmektedir.  

 • Ders için belirtilen saatten önce dersi takip edeceğiniz cihazı ve internet bağlantınızı kontrol ediniz ve ekran başında hazır olunuz.  
 • Ders araç ve gereçlerinizi (ders kitabı, defter, kalem vb.) hazır bulundurunuz.  
 • Çevrimiçi oturumlara kendi isim ve soy isminizi kullanarak bağlanınız.  
 • Masa başında olunuz, sessiz bir ortam sağlayınız ve bu durumu tüm dersler boyunca koruyunuz.  
 • Ders süresince tüm öğrencilerin kameralarının açık olması gerekmektedir.  
 • Derslerin etkileşimli yürütülebilmesi için mikrofonlar ders sorumlusu öğretim görevlilerinin talebi doğrultusunda kullanılacaktır. Oluşabilecek gürültü vb. problemleri önlemek adına, öğrenciler mikrofonlarını sadece konuşacakları zaman açmalıdırlar.  
 • Zorunlu olmadıkça dersten ayrılmayınız. Ayrılmanızı gerektirecek durumlarda ders sorumlusu öğretim görevlisine bilgi veriniz.  
 • “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereği ders sırasında ses ve/veya görüntü kaydı almayınız. Ders sorumlusu öğretim görevlisinin bilgisi dışında kayıt alanlar hakkında kanuni işlem yapılır.  
 • Etkili bir öğrenme ortamı yaratabilmek adına ders süresince, dersin sorumlusu ve dersteki öğrenciler haricindeki (Ders içeriği çerçevesinde olmak koşuluyla) kişilerle iletişim kurmayınız.  
 • Ders süresince, dersin akışını bozacak, hem kendi dikkatinizi hem de diğer katılımcıların dikkatlerini dağıtacak hareketlerden kaçınınız.  
 • Öğrenciler, dönem boyunca yapılacak derslerin en az %80’ine katılım sağlamak zorundadırlar. Derslere katılım, Hazırlık Programını başarıyla tamamlayabilmenin koşullarından birisidir. Bu katılımı sağlamayan öğrenciler, sınav başarı durumlarına bakılmaksızın, bulundukları programı tamamlayamayacaklardır.  
 • Ders dışı süreçlerde, gerekli ders tekrarına ve çalışmalarınıza ek olarak, dersinize giren öğretim görevlileri tarafından size verilen ödev, etkinlik vb. görevleri eksiksiz olarak tamamlamanız ve derslere hazır olarak katılmanız gerekmektedir.  
 • YÖK’ün ve üniversitemiz Rektörlüğünün vurguladığı “Uzaktan Eğitimde Denetlenebilirlik” esasına uygun olarak, yapılacak tüm ders ve sınavlar kayıt altına alınacaktır.  
 • İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı video kaydına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 • https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJiNTAzMDgtYzM5Mi00Y2MxLWFjMjItNzUxNDk5NTA1ZmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229989cecb-adbb-458e-8cad-bcd68df769cd%22%2c%22Oid%22%3a%229ce5334b-203e-49fe-a43f-1a9de57f3d6d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Bu süreçte etkili bir eğitim ve başarının ancak iletişim ve işbirliği ile mümkün olabileceğine inanıyor, hepinize başarılı ve sağlıklı bir dönem diliyoruz.  

Başkent Üniversitesi  

Yabancı Diller Yüksekokulu  

İngilizce Hazırlık Birim Başkanlığı