BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Duyurular
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sevgili Öğrencilerimiz, 

 

İngilizce Hazırlık Programı bilgilendirme toplantımız 5 Ekim 2020 Pazartesi günü ilk dersten hemen sonra, saat 11:00’daaşağıda verilen link üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Tüm Hazırlık programı öğrencilerimizin bu toplantıya katılması gerekmektedir. Toplantı sonrası dersleriniz saat 14:00 itibariyle normal seyrinde devam edecektir.

 

Linke tıkladıktan sonra aşağıdaki adımları takip ediniz.

 

1) Karşınıza gelen ekranda ?Veya web üzerinde izleyin” seçeneğine tıklayınız.

2) Gelen ekranda altta yer alan ?Veya anonim olarak katıl?  seçeneğine tıklayınız.

 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJiNTAzMDgtYzM5Mi00Y2MxLWFjMjItNzUxNDk5NTA1ZmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229989cecb-adbb-458e-8cad-bcd68df769cd%22%2c%22Oid%22%3a%229ce5334b-203e-49fe-a43f-1a9de57f3d6d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d