BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Duyurular
Akademik İngilizce Birimi 2019-2020 Yaz Öğretimi Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

AKADEMİK İNGİLİZCE BİRİMİ

2019-2020 YAZ ÖĞRETİMİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

1) Yaz Okulu Takvimi

Üniversitemiz akademik takvimine göre Akademik İngilizce Birimi Yaz Öğretimi 4’er haftalık iki dönem şeklinde aşağıda belirtilen tarihlerde çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

*GÜZ DÖNEMİ

Ders Kayıt      : 07-09 Temmuz 2020

Derslerin Başlaması   : 13 Temmuz 2020

Derslerin Bitişi           : 07 Ağustos 2020

 

*BAHAR DÖNEMİ

Ders Kayıt      :13-14 Ağustos 2020

Derslerin Başlaması       : 17 Ağustos 2020

Derslerin Bitişi           : 07 Eylül 2020

2) Derslerin Yürütülmesi

Dersler senkron (canlı) çevrimiçi olarak yürütülecektir. 

Senkron

Dersler, video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eşzamanlı araçlarla öğrenciler arasında ve öğrenciler ile öğretim elemanı arasında etkileşim kurularak bizzat öğretim elemanı tarafından eşzamanlı biçimde verilecektir.

Asenkron

Dersin içerik ve materyalleri Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemi (ÖİYS - Moodle) üzerinden öğrenci ile paylaşılacaktır.

3) Haftalık Ders Yükü 

Açılan derslerin haftalık ders saatleri Akademik yıl içindeki ders yüklerine uygun olarak aşağıdaki gibidir.

Akademik yıl (haftalık)

Yaz Öğretimi (haftalık)

4 saat

16 saat

3 saat

12 saat

2 saat

8 saat

 

Öğrenciler Yaz Okulu kapsamında açılan derslerin 2019-2020 Güz dönemi ve 2019-2020 Bahar dönemi için kayıtlarını akademik takvimde belirtilen tarihlerde her iki dönem için verilen ayrı tarihlerde yaptıracaklardır.

Ders seçimi için  http://angora.baskent.edu.tr/forms/genel/derslistesi.php

uzantısından Yabancı Diller Yüksekokulu sekmesini seçtikten sonra gelen ders listesinden alınacak derse ulaşılabilir. 

4) Devam Zorunluluğu

Yaz öğretimi derslerine devam zorunludur.

Haftalık ders yüküne göre tabloda belirtilen devamsızlık şartları uygulanacaktır.

Yaz Öğretimi Haftalık Ders Saati

Dönemlik Devamsızlık Hakkı

16 saat

16 saat

12 saat

12 saat

8 saat

8 saat

 

Devamsızlık sınırını aşan öğrencilere final sınavına girme hakkı verilmez ve ilgili ders için F2 notu verilir (Başkent Üniversitesi Ön-lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 17.08.2015, 29448, Madde 17).

5) Ölçme ve Değerlendirme

Yaz öğretimi kapsamındaki derslerin değerlendirmesi için uygulanacak ölçme ve değerlendirme uygulamaları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

 

1 ara sınav (Çevrimiçi)

1 final sınavı (Çevrimiçi)

Öğretim Elemanı Kanaat Notu

 

Dersin içeriğine ve amaçlarına göre Akademik İngilizce Birim Başkanlığı sınav uygulamaları ve puan ağırlıkları ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir ve bilgilendirme ders sorumluları tarafından ilk derste öğrenciler ile paylaşılacaktır.